Aktualności

Drukarz z Łodzi skazany na karę grzywny za dyskryminację osób LGBT

By  | 

Pracownik drukarni z Łodzi 26 maja 2017 r. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu drugiej instancji. Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał tym samym w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Cała sprawa zaczęła się, kiedy do drukarni wpłynęło zlecenie wykonania roll up’u na zlecenie Fundacji LGBT Business Forum. Drukarz odmówił wykonania tej pracy pisząc w e-mailu do Fundacji, że nie zamierza przyczyniać się do promocji ruchu LGBT.

W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Łodzi uznał pracownika drukarni za winnego popełnienia wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym „Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny”. Drukarz został tym samym skazany na karę grzywny w wysokości 200 zł. Sąd w motywacji wyroku podał, że na odmowę wykonania zleconej usługi miało wpływ negatywne postrzeganie przez drukarza osób LGBT. Wskazał przy tym, że osobiste przekonania nie mogą być dostateczną, zgodną z prawem przyczyną, dla której można odmówić wykonania zleconej pracy.

Od wyroku Sądu Rejonowego zostały złożone trzy apelacje: od obrońcy, od prokuratora oraz od oskarżyciela posiłkowego. Sąd Okręgowy na rozprawie z 26 maja 2017 r., podtrzymał jednak wyrok sądu pierwszej instancji motywując swoją decyzję faktem, że każdy obywatel ma prawo liczyć na równe traktowanie bez względu na swoją orientację seksualną, a porządek moralny powinien być oddzielony od porządku prawnego. Sąd zwrócił także uwagę, że nie wolno stawiać swoich indywidualnych przekonań ponad prawo, które jest powszechnie obowiązujące.

Ten, jakby nie patrzeć, precedensowy wyrok z pewnością będzie miał niemały wpływ na poszanowanie obecnej w polskiej konstytucji zasady równości wszystkich obywateli wobec obowiązującego prawa. Pozostaje mieć nadzieję, że wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi będzie miał także pozytywny wpływ na kształtowanie się linii orzecznictwa polskich sądów, które powinny większą uwagę przywiązywać do ochrony prawnej tych grup społecznych, które są najbardziej narażone na dyskryminację.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *